Telli buss

Sõidu toimumise aeg:

Marsruudi info:

Info päringute tegemiseks

Palun kasutage päringute tegemiseks lehel olevat tellimisvormi. Soovitame ära täita kõik väljad, et saaksime teha võimalikult täpse pakkumise. Vastame Teile maksimaalselt kolme tööpäeva jooksul, kuid reeglina samal päeval.

Et vältida edasisi ebamugavusi, palun pööra päringut tehes tähelepanu järgmistele punktidele:
  • Bussijuhi tööaeg on piiratud seadusega. See ütleb, et maksimaalne sõiduaeg (millal buss liigub) on ööpäevas 9 tundi. Ja juhi tööaeg kokku võib ühes päevas olla kuni 13 tundi. Selle aja sisse peab mahtuma ka bussijuhi sõit alguspunkti ning pärast lõpp-punktist tagasi koju.

    Näide: bussijuht alustab sõitu parkimiskohast kell 7. Sõit kliendi juurest algab kell 8. Teie reis lõppeb kell 19 ning bussijuht pargib bussi kell 20. Sel juhul mahume täpselt graafikusse (13 tundi). Kui aga Teie sõit lõppeks kell 20, siis bussijuht enam parkimiskohta edasi sõita ei tohiks. Erandjuhul võib ööpäevane tööaeg olla ka 15 tundi, kuid see on erand ja seda ei tohiks sõitu sisse planeerida. Reisikava planeerides arvesta ka sellega, et järjest võib maksimaalselt sõita kuni 4,5 tundi, millele peab järgnema paus 45 minutit. Pärast seda võib sõita veel kuni 4,5 tundi.

  • Kui planeerite väga täpse ajakavaga reisi, arutage seda kindlasti eelnevalt meiega ning reisi ajal ka bussijuhiga. Siis oskame öelda, kas soovitud ajakava ning läbisõit on reaalsed.
  • Ajaliste piirangute eiramine ei ole mitte ainult bussijuhi ja meie firma probleem, vaid esiteks seab bussijuhi liigne koormus ohtu reisijate turvalisuse ning teiseks ei luba politsei sõiduajaga “lõhki” läinud bussijuhil enne edasi sõita, kui on vajalik puhkeaeg ära kasutatud. See võib tähendada nt seda, et buss ei tohi edasi liikuda enne, kui alles 11 tunni pärast!
  • Väljasõidu aja planeerimisel arvesta ka võimalike ootamatuste ja takistustega teel (halvad teeolud, liiklusummikud jm).
  • Päringus pane kirja väga täpne marsruut (kas sõidate otse punktist A punkti B või on vaja veel kuhugi sisse keerata, kuskilt läbi käia, keegi pärast koju viia, kas soovite sihtkohas ka ringi sõita jne). Sihtkohaks märkide võimalusel aadress, mitte ainult linn.

NB! Meie esitame pakkumise Teie päringus esitatud andmete alusel. Kui aga reaalne sõit osutub pikemaks, esitame arve tegeliku läbisõidu ning ajakulu põhjal.

Sõit on lukus, kui olete meie pakkumise emailis kirjalikult kinnitanud ja meie oleme saatnud omalt poolt emailis kinnituse selle kohta!